ثبت نام در ارزجو


مشخصات فردی

افرادی که سن آن کمتر از 18 سال است مجاز به ثبت نام نیستند.

امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد لطفا در ورود اطلاعات دقت فرمائید.


مشخصات بانکی
احراز هویت

از آپلود تصاویر دست کاری شده با فتوشاپ ، ناخوانا و مات خود داری فرمائید.

تمامی تصاویر خواسته شده برای تایید هویت شما الزامی می باشد. دقت فرمائید در گرفتن عکس سلفی ، کارت بانکی و کارت ملی به همراه نوشته ای در دست با متن "جهت ثبت نام در سایت ارزجو - تاریخ __/__/__ و ساعت __:__" باید مشخص و قابل خواندن باشد.


معرف

انصراف