بر اساسگزارش های منتشر شده، چارلز هوسکینسون (Charles Hoskinson)، بنیان گذار کاردانو پیش بینی می کند که انقلاب DeFi در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد. چارلز هوسکینسون پیش بینی می کند که بخش امور مالی غیرمتمرکز طی سه سال آینده با بهره گیری از پتانسیل بازار کشورهای در حال توسعه، ۱۰۰ میلیون کاربر بدست آورد.

کاردانو یک شبکه ارز دیجیتال غیرمتمرکز است که توسط هوسکینسون تاسیس شده و قصد دارد با توسعه مشارکت در قاره آفریقا، در فضای DeFi پیشگام شود. به گفته هاسکینسون، محصولات DeFi از نظر تعداد مشتری قابل توجه نیستند و این حوزه به دلیل یک محیط نظارتی دست و پاگیر هیچ شانسی برای جلب توجه در غرب ندارد.

برعکس، کشورهای در حال توسعه چارچوب نظارتی بسیار انعطاف پذیرتری را ارائه می دهند که نوآوری ارز دیجیتال را تسهیل می کند. وی در این خصوص عنوان کرد:

“در آنجا هیچ جی پی مورگان چیسی وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: هیچ سیستم مالی موروثی بزرگی وجود ندارد که بر آن سلطه و کنترل داشته باشد.”

سرانجام، طبق گفته هاسکینسون، DeFi می تواند “برای فقیرترین مردم جهان نقدینگی ایجاد کند و به آنها اجازه دهد تا برای خود ثروت دست و پا کنند و از ثروتی که به دست آورده اند محافظت کنند”.

وی عنوان كرد: “ما كاردانو را به همین منظور ساختیم”.